Čím se nejčastěji zabývám

  • Zdravotnické právo a práva pacientů
  • Lidská práva a ochrana osobnosti
  • Nezákonné zásahy státu, úřadů, policie (odpovědnost státu, správní soudnictví)
  • Ústavní stížnosti, stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva
  • Podmíněné propuštění (námi zpracované vzory naleznete zde).
PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

Pokud potřebujete konzultaci nebo právní zastoupení, pošlete mi e-mail na adresu advokatka@candigliota.cz. Moje odměna činí 2.000 Kč/h, pokud se nedohodneme jinak, například na celkové odměně nebo na podílové odměně z vysouzené částky. Jednorázovou konzultaci v délce do 60 minut poskytuji za odměnu ve výši 2.500 Kč.

Právní semináře

Právní semináře pro těhotné ženy a rodiče – dozvíte se na nich srozumitelnou a poutavou formou, jaká jsou vaše práva a práva vašeho dítěte a jak je prakticky a účinně prosazovat. Dozvíte se také o aktuálních soudních případech a rozhodnutích. V průběhu budete moci klást otázky, diskutovat a sdílet svoje názory a zkušenosti. Ze seminářů si odnesete užitečný informační materiál.

Právní výbavička k porodu
  • Obsah semináře: vaše práva a práva vašeho dítěte při poskytování zdravotní péče během těhotenství, porodu a po porodu, bez ohledu na místo porodu – informovaný souhlas s péčí, odmítnutí péče, porodní plán nebo dříve vyslovené přání a jeho závaznost, doprovod k porodu a vlastní porodní asistentka u porodu, nepřetržitý kontakt s dítětem, rozhodování o zdravotní péči o dítě, ambulantní porod, domácí porod, obrana proti porušení práv
  • Termíny a přihlášení
Právní MINIMUM PRO RODIČE (OČKOVÁNÍ, HOSPITALIZACE, ZDRAVOTNÍ PÉČE)
  • Obsah semináře: vaše rodičovská práva a práva vašeho dítěte při poskytování zdravotní péče, zejména v souvislosti s očkováním a hospitalizací dítěte – komunikace s lékaři v případě nesouhlasu s navrhovaným lékařským postupem, rozhodování o zdravotní péči o dítě a o jeho nejlepším zájmu, péče bez souhlasu rodičů, odmítnutí péče/očkování/hospitalizace a negativní revers, informace o léčbě a zdravotním stavu dítěte, nepřetržitý kontakt s dítětem, odložení očkování/individuální očkovací kalendář, očkování a výhrada svědomí, očkování a přijímání k předškolnímu vzdělávání, obrana proti porušení práv
  • Termíny a přihlášení
Zpětná vazba účastníků seminářů

Výborné, profesionální, naprosto perfektní. Případy z praxe, poutavá forma výkladu. Možnost diskuze v průběhu semináře. Jasný výklad, hodně příkladů, praktické návody + postupy. Fajn interaktivní přístup, skvělé zodpovězení dotazů. Výborná srozumitelná komunikace, výborný výklad.

Kontakty

Zuzana Candigliota  |  Advokátka

advokatka@candigliota.cz
M +420 607 005 043
A Burešova 615/6, 602 00 Brno | ukázat na mapě

Evidenční číslo České advokátní komory | 16127
IČ | 03746933
Datová schránka | by2wpca
Číslo bankovního účtu | 2200755319/2010

JUDr. Petr Stannc, právník | petr.stannc@candigliota.cz