Čím se nejčastěji zabývám

 • Zdravotnické právo a práva pacientů
 • Lidská práva a ochrana osobnosti
 • Nezákonné zásahy státu, úřadů, policie (odpovědnost státu, správní soudnictví)
 • Ústavní stížnosti, stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva
 • Podmíněné propuštění (námi zpracované vzory naleznete zde).
PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

Můžete mi zavolat nebo napsat, 5-10 minut se vám mohu věnovat bezplatně. Delší nebo osobní konzultace je už placená služba. Moje odměna činí 2.000 Kč/h (nejsem plátce DPH), pokud se nedohodneme jinak, například na podílové odměně z vysouzené částky.

Právní semináře

Právní semináře pro těhotné ženy a rodiče – dozvíte se na nich srozumitelnou a poutavou formou, jaká jsou vaše práva a práva vašeho dítěte a jak je prakticky a účinně prosazovat. Dozvíte se také o aktuálních soudních případech a rozhodnutích. V průběhu budete moci klást otázky, diskutovat a sdílet svoje názory a zkušenosti. Ze seminářů si odnesete užitečný informační materiál.

Právní výbavička k porodu

 • Obsah semináře: vaše práva a práva vašeho dítěte při poskytování zdravotní péče během těhotenství, porodu a po porodu, bez ohledu na místo porodu – informovaný souhlas s péčí, odmítnutí péče, porodní plán nebo dříve vyslovené přání a jeho závaznost, doprovod k porodu a vlastní porodní asistentka u porodu, nepřetržitý kontakt s dítětem, rozhodování o zdravotní péči o dítě, ambulantní porod, domácí porod, obrana proti porušení práv
 • Termíny
  • Brno (21. 5. 2020 a 19. 11. 2020) – přihlášení zde
  • Praha (27. 5. 2020 a 9. 10. 2020) – přihlášení zde

Právní minimum pro rodiče (očkování, hospitalizace, zdravotní péče)

 • Obsah semináře: vaše rodičovská práva a práva vašeho dítěte při poskytování zdravotní péče, zejména v souvislosti s očkováním a hospitalizací dítěte – komunikace s lékaři v případě nesouhlasu s navrhovaným lékařským postupem, rozhodování o zdravotní péči o dítě a o jeho nejlepším zájmu, péče bez souhlasu rodičů, odmítnutí péče/očkování/hospitalizace a negativní revers, informace o léčbě a zdravotním stavu dítěte, nepřetržitý kontakt s dítětem, odložení očkování/individuální očkovací kalendář, očkování a výhrada svědomí, očkování a přijímání k předškolnímu vzdělávání, obrana proti porušení práv
 • Termíny
  • Brno (23. 4. 2020 a 15. 10. 2020) – přihlášení zde
  • Praha (26. 2. 2020, 10. 6. 2020 a 20. 11. 2020) – přihlášení zde

Zpětná vazba účastníků seminářů

Výborné, profesionální, naprosto perfektní. Případy z praxe, poutavá forma výkladu. Možnost diskuze v průběhu semináře. Jasný výklad, hodně příkladů, praktické návody + postupy. Fajn interaktivní přístup, skvělé zodpovězení dotazů. Výborná srozumitelná komunikace, výborný výklad.