Proč se na nás obrátit?

Stěžovatelé napadené usnesení považují za nezákonné, proto proti němu podávají tuto blanketní kasační stížnost z důvodů dle § 103 odst. 1 písm. a) a písm. d) soudního řádu správního. Kasační stížnost bude o právní argumentaci a další přílohy doplněna následně. Zmocněnkyně k dalšímu zastupování sebe a ostatních osob zúčastněných na řízení tímto zmocňuje advokátku